Världen som den ser ut idag mår inte fullt så bra som vi kanske tror.

I Sverige importerar vi en stor del av de grönsaker vi konsumerar och speciellt under vinterhalvåret då vi saknar egenproduktion. De långväga transporterna genererar enorma mängder växthusgaser som i sin tur är den största bidragande faktorn till den global uppvärmningen. Vad vi behöver är att tillsammans jobba mot innovativa lösningar som kan förändra världen.

Visionen bakom Allgreen

Allgreens affärside handlar om skapa en inrikes produktion av grönsaker året runt och där med tillhandahålla klimatsmarta, färska och hälsosamma matvaror till ett bra pris. Samtidigt vill vi skapa en ökad medvetenhet kring hållbarhet och självförsörjning genom tillhandahållning av praktiska system för hemmaodling som uppmuntrar till att se odling på ett nytt och innovativt sätt som alla på ett enkelt sätt kan ta del av utan behov av tidigare förkunskaper.

Skapa ett community

Allgreen är inte bara här för att tillhandahålla själva odlingssystemen, utan vill vill också arbeta för att skapa, utbilda och utöka ett passionerat samhälle med urbana odlare som med hjälp av sin kunskap och utrustning tillsammans kan arbeta mot en positiv förändring i våra samhällen. Allt börjar med att plantera ett frö, som tillåts gro för att sedan växa till något större. En hållbar framtid, åt oss och alla kommande generationer.

Också sugen på att göra förändring?

Kontakta oss för att påbörja resan!

Kontakt