Vad innebär hydroponisk odling?

Att odla hydroponiskt innebär att man odlar i vatten, helt utan jord. Man använder sig alltså inte av något medium innehållande näring, utan näringen tillsätts och finns där efter tillgängligt direkt i vattnet. Att odla på det här sättet är både lätt och riktigt kul, och med rätt ljus kan du även göra det året runt.

Vad är hydroponisk odling?

Namnet hydroponik kommer från den grekiska ”hudor” som betyder vatten och ”ponos” som betyder arbete, därav blir översättningen ungefär ”vattenarbete”.

Kortfattat man kan säga att hydroponisk odling innebär odling av växter utan jord. En mer exakt definition är dock att man vid hydroponi tillhandahåller alla nödvändiga näringsämnen i växtens vattenförsörjning.

Vid användandet av hydroponiska odlingsmetoder ger man växten optimala tillväxtförhållanden genom att tillhandahålla konstant och lättillgänglig näring, vilket resulterar i en tillväxt som är upp till 50% snabbare än vid odling i jord och där med en mycket större skörd.

Andra positiva aspekter kring hydroponisk odling kan vara:

  • Det är mycket platseffektivt och kräver inga stora jordvolymer
  • Använder upp till 2/3 mindre vatten än traditionella tillvägagångssätt .
  • Välsmakande och näringsrika växter året

Med en ökad produktion av grönsaker inom Sverige minskar dessutom behoven av långväga importer vilket i sin tur också bidrar till minskad klimatpåverkan, mer kontroll över vad vi får i oss och färskare mat.

Varför är hydroponisk odling så effektivt?

Det är enkelt. Om du ger en växt exakt vad den behöver, när den behöver den, så mycket som den behöver, så kommer växten att vara exakt så välmående som det är genetiskt möjligt. Med hydroponisk odling så är detta en lätt uppgift; i mark är det mycket svårare.

I hydroponisk odling planteras växterna i ett sterilt odlingsmedium och med hjälp av vatten levereras en perfekt balanserad och pH-justerad näringslösning direkt till rötterna i en form som inte kräver något arbete att ta upp. Detta gör det möjligt för växten att ta upp sin näring med mycket liten ansträngning i motsats till odling i jord där rötterna måste lägga energi på att gräva efter näringsämnena och sedan extrahera dem. Den energin som vanligtvis används vid denna process kan istället läggas på en bättre på vegetativ tillväxt och frukt- och blomstproduktion.

Om du odlar två genetiskt identiska växter, en i jord och en hydroponiskt så kommer du nästan omedelbart att se skillnaden. En snabbare, bättre tillväxt och mycket större skördar är bara några av de många anledningarna till att hydroponisk odling används runt om i världen för kommersiell matproduktion såväl som för ett växande antal hobbyodlare.

Vad är det för näring som används?

Både hydroponisk näring och sådan näring som är avsedda att användas i mark innehåller de tre huvudsakliga näringsämnena kväve, fosfor och kalium. Den största skillnaden i hydroponisk näring är att de innehåller de precist rätta mängderna av alla väsentliga mikronäringsämnen vilket näring avsett för jord inte har. I jord förväntas växterna hitta dessa mikroämnen i jorden, förutsatt att de faktiskt ens finns närvarande. Problem kan uppstå för växterna om någon eller alla mikronäringsämnen skulle saknas i jorden eller att jorden successivt blir utarmad som ett resultat av för stora planteringar eller att det odlas på samma plats år efter år. Hydroponisk näring kommer vanligtvis i en mer raffinerad form med färre föroreningar vilket gör dem både mer stabila och lösliga som i sin tur möjliggör en bättre upptagning.

Organiska gödningsmedel är i de flesta fall mycket olika än standard näringen som används, både i sammansättning och hur de levererar näringsämnet till växterna. Vanlig näring levererar de nödvändiga näringsämnen i en redan färdig utvunnen form, medan de organiska gödningsmedel är beroende av de så kallade synergistiska åtgärderna hos bakterier och mikrober vilket utvinner alla nödvändiga ämnena, ungefär så som det sker ute o naturen när något dör och bryts ner. Detta gör att det är lite svårare att använda organisk näring i hydroponisk odling – men utesluter det inte.

Är det svårt att odla hydroponiskt?

Det kan vara men det behöver inte vara. Hydroponisk odling kan vara så enkelt att det handlar om att odla en enda växt i en burk på fönsterbrädet som vattnas för hand med någon typ av standardnäring. Ingen automatisering, el eller växtljus krävs.

Sen finns naturligtvis potentialen i den här odlingsmetoden för att göra din odling riktigt högteknologiskt vilket enbart är begränsat av fantasi och budget. Praktiskt taget alla aspekter av växthantering kan automatiseras och om du så önskar. Det kan handla om allt ifrån en timer till dina lampor till ett system som övervakas och kontrolleras med din bärbara dator eller mobiltelefon från andra sidan världen. Våga drömma och var inte rädd för att experimentera, låt kreativiteten flöda!

Vill du testa på hydroponisk odling?

Kolla in vår produkt Kvist

Visa mig mer